TRIM MicroSol 690XT - Zalecane stężenia podczas obróbki metali - Master Fluid Solutions

Zaloguj
Home

TRIM® MicroSol® 690XT

Wysokiej jakości środek półsyntetyczny o wysokich właściwościach smarnych i niewielkim pienieniu

Zalecane stężenia podczas obróbki metali:

Lekka 5,0% - 6,5%
średnie obciążenie 6,5% - 8,5%
Ciężka 8,5% - 10,0%
Zakres stężenia konstrukcyjnego 5,0% - 10,0%

% stężenia = odczyt refrakcyjny × współczynnik refrakcyjny
współczynnik refraktometru środka chłodzącego % Brix = 1,2

% stężenia = liczba kropel × współczynnik miareczkowania
współczynnik miareczkowania = 0,64


TRIM® MicroSol® 690XT   
©2014-2020 Master Fluid Solutions™