Đăng nhập
Home

Aerospace

Không gian vũ trụ

Các loại chất lỏng cho máy cắt, mài, và làm sạch đã được phê chuẩn cho ngành không gian vũ trụ

Các chất lỏng đã được nhà sản xuất phê chuẩn, phù hợp với quy chế TRIM, cung cấp nhiều giải pháp cho các nhà sản xuất ngành không gian vũ trụ để đáp ứng nhu cầu mài và cắt hợp kim công nghệ cao.

Một hãng sản xuất động cơ máy bay hàng đầu châu Âu sử dụng TRIM® C270 kể từ năm 1999 cho TOÀN BỘ hoạt động mài Viper và mài xoay chậm. “Chúng tôi gợi ý sản phẩm C270 cho các nhà thầu phụ vì sản phẩm này có quá trình sử dụng rất hiệu quả trong hoạt động của chúng tôi.”

Một hãng sản xuất trong ngành không gian vũ trụ ở miền Đông Hoa Kỳ sử dụng TRIM® VHP® E812 để gia công titan ở mức áp suất 2800psi, trong khi vẫn duy trì độ bọt khí thấp và ít mùi hôi.

Hamilton-Sundstrand, Phân ban của United Technologies, sử dụng Master STAGES™ Task2® trong hơn ba năm. “Task2 loại bỏ chất cặn dầu và giúp máy trông như mới. Và không gặp vấn đề xịt quá nhiều ảnh hưởng đến chất làm lạnh trong các bể hứng dầu!"

Tiếng Việt

Số tài liệu tìm thấy: 0

Documents other than Tiếng Việt

Số tài liệu tìm thấy: 0