Đăng nhập
Home

TRIM

Chất Lỏng Gia Công Kim Loại

Trong hơn 60 năm qua, các chất lỏng gia công kim loại TRIM® là sản phẩm đầu ngành dành cho mọi hoạt động cắt và mài. Nổi tiếng trên toàn thế giới về hiệu suất tuyệt vời, TRIM đáp ứng nhu cầu của các ngành chuyên dụng như ngành ô-tô, không gian vũ trự, và các nhà sản xuất bộ phận y tế.

TRIM giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ và tuổi thọ bình hứng dầu, mang lại các thành phẩm tốt hơn và tăng lợi nhuận, cho đầy đủ mọi ứng dụng cắt và mài cần chất tổng hợp, bán tổng hợp, và dầu có thể hòa tan.