Đăng nhập
Home

TRIM™ MicroSol™ 690XT

Dầu bán tổng hợp hảo hạng có độ bôi trơn cao và ít tạo bọt

TRIM<sup>®</sup> MicroSol<sup>®</sup> 690XT - 5 gallon Pail

TRIM™ MicroSol™ 690XT

TRIM MicroSol 690XT là Dầu làm mát dạng bán nhũ tương, bán tổng hợp, và có độ bôi trơn cao. Thành phần công thức giúp kéo dài tuổi thọ bể hứng dầu và kiểm soát bọt hiệu quả hơn so với các Dầu bán tổng hợp đời trước. Sản phẩm cung cấp độ bôi trơn cho máy và làm mát tuyệt vời, cùng với các đặc tính thân thiện với máy móc luôn có trong sản phẩm Dầu làm mát hảo hạng của TRIM. Sản phẩm rất hữu dụng trong các trường hợp sử dụng kim loại hỗn hợp và tương thích với rất nhiều loại vật liệu khác nhau, chẳng hạn như titan, hợp kim nhiều nicken, thép, đồng, và hợp kim nhôm.

  • Kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng mà không cần các Dầu diệt khuẩn và diệt nấm trên thành bể
  • Không có Dầu boron và halogen
  • Tạo ít bọt cho các ứng dụng dung lượng cao, áp suất cao khắt khe hiện nay
  • Tương thích với rất nhiều loại vật liệu khác nhau, chẳng hạn như titan, hợp kim nhiều nicken, thép, đồng, và hợp kim nhôm
  • Lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các loại dầu có thể hòa tan clo hóa trên các hợp kim nhôm có nhiều silicat
  • Không có nitrate, triazines, phê-non, clo hóa, hay các Dầu phụ gia EP sun-fua hóa
  • Có tính năng chống ăn mòn vượt trội trên tất cả các vật liệu có sắt và không có sắt
  • Giữ máy móc rất sạch sẽ đồng thời để lại một lớp màng Dầu lỏng mềm nên dễ dàng làm sạch và giảm bảo dưỡng
  • Sử dụng các phương pháp tái chế và thải bỏ thông thường trong gia công kim loại

TRIM™ MicroSol™ 690XT   
©2021 Master Fluid Solutions®

Tools last longer cutting Inconel® with TRIM® MicroSol® 690XT

Watch the video to find out what everyone at Hy-Speed Machining has to say about MicroSol 690XT! Michael Mills, General Manager, Cutting Inconel: "Tools lasted a lot longer, parts came out better." Mike Mills Jr., CNC Programmer, Cutting Inconel: "I went from twelve minutes a part to about four and a half minutes." Taylor Cooper, CNC Operator, "The coolant is tenfold to what we've been using" Weston InKrote, CNC Operator, "Tooling life went up, run time cut in half, finishes were great" Peter Duffy, Maintenance, "More profit for us"

2015-04-14, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=420.0

Tải xuống video >Chuck Adams is Machining A Lot of Titanium with MicroSol® 690XT

Chuck Adams, Ace Manufacturing Company, Cincinnati, Ohio, stated, "Our shop is starting to machine a lot of titanium products. In order to prevent micro fractures in the metal, we wanted a coolant that was nonchlorinated. With the MicroSol 690XT we achieved that purpose and also cut down on tap breaks. We were having a lot of tap wear and tap breaks trying to tap titanium. After putting in the 690XT the tapping is much better, lubricity is much higher, we’re having less failure, and our taps are lasting a lot longer!"

2014-12-05, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=416.0

Tải xuống video >Bradford Watts, "MicroSol® 690XT Runs at About Half the Concentration..."

Bradford Watts of Excel Manufacturing in Seymour, Indiana says, "MicroSol 690XT runs at about half the concentration level as our older style coolant. We have used less of the 690XT in the machines and that has saved us a lot of money. MicroSol 690XT keeps the tools as clean as the old product. MicroSol 690XT is probably the best coolant that we have had in my time here; and I have been here almost ten years."

2014-12-05, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=419.0

Tải xuống video >Chuck Adams Wants to Convert Whole Shop to MicroSol® 690XT

Chuck Adams, Ace Manufacturing Company, Cincinnati, Ohio, stated, "After trials with the MicroSol 690XT in three of the machines, we wanted to buy the product. Three to four weeks after cleaning the machines we were having better machining. The product was not available at the time of the trial, so we changed the rest of the shop over to 685XT, which we are currently running. As soon as 690XT goes into production, we are changing the entire shop over to 690XT."

2014-12-05, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=418.0

Tải xuống video >Curt Metcalf Solves Reaming Problem with MicroSol® 690XT

My name is Curt Metcalf and I work at Excel Manufacturing in Seymour, Indiana. We have been testing MicroSol 690XT for about three months now on two different machines with good success. We have tested aluminum, cast iron, and ductal iron. It solved a reaming problem we had on an aluminum machining operation and and gave us good tool life. The operators like it because of the low chemical smell and the parts come clean.

2014-12-05, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=415.0

Tải xuống video >Chuck Adams Tapping into Fluid Savings with MicroSol® 690XT

Chuck Adams, Ace Manufacturing Company, Cincinnati, Ohio noted, "Prior to using MicroSol 690XT we were using $150 to $200 every two weeks on tapping fluid aerosol cans on all the machines. Now that we are using the TRIM coolant we don’t use any other tapping product. It is now just straight coolant with no problems."

2014-12-05, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=417.0

Tải xuống video >Phil Smith Eliminates Tool Breaking Issues with MicroSol® 690XT

Phil Smith, Ace Manufacturing Company, Cincinnati, Ohio, states, "Since we have switched to using MicroSol 690XT coolant, it has eliminated all my rust issues, all of my tapping and tooling breakage issues, all the odor issues, and all of the foaming issues. MicroSol 690XT has been a great coolant."

2014-12-05, Tiếng Anh-Mỹ

Để chia sẻ video này, bạn có thể sao chép đường dẫn URL này: https://www.masterfluidsolutions.com/vn/vi/technical-information/videos.php?v=414.0

Tải xuống video >